شش ماه تا انتخابات میاندوره ای؛ آیا دولت ترامپ حمایت جمهوریخواهان را در کنگره از دست می‌دهد

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رای دهندگان آمریکایی در ماه نوامبر در انتخابات میان دوره ای کنگره شرکت می کنند در حالی که به نظر می رسد کنترل جمهوریخواهان بر مجلس نمایندگان و سنا به خطر افتاده است نتیجه انتخابات می تواند تأثیر عمیقی بر دولت دونالد ترامپ داشته باشد و پرزیدنت ترامپ فعالیتهای خود را متوجه آن کرده است.