کاروان مهاجران در خاک مکزیک در انتظار تعیین وضعیت قانونی خود هستند

15 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاروانی متشکل از حدود هزار مهاجر از کشورهای آمریکای مرکزی در خاک مکزیک منتظر تعیین وضعیت قانونی خود هستند. یعنی این که آیا واجد شرایط پناهندگی هستند یا باید به کشورهایشان بازگردند. گزارش شهلا آراسته