چرا انتخاب های ترامپ می تواند به تغییر اساسی در سیستم قضایی آمریکا بیانجامد

06 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد قابل توجهی از پست های قضاوت در دادگاههای فدرال همچنان بلا تصدی است. پر کردن این مناصب از وظایف رئیس جمهوری است و آقای دونالد ترامپ آنها را منصوب خواهد کرد.