پرزیدنت ترامپ: زمانی می رسد که ایران خواستار توافق جدیدی می شود

21 تیر 1397