رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان: مکالمات تیم انتقالی ترامپ «تصادفی» شنود شده

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار عمومی و غیر مترقبه یک خبر از آن نوع که معمولا در میان جامعه اطلاعاتی آمریکا به علت محرمانه بودن، پنهان می ماند باعث ایجاد تردید در قابلیت قانونگذاران در رسیدگی به دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته شده است. گزارش فرهاد پولادی