طرح استیضاح دونالد ترامپ به سنا رسید؛ در سنا چطور این استیضاح برگزار خواهد شد

07 بهمن 1399