نگرانی مهاجران از تصمیم رئیس جمهوری جدید آمریکا علیه آنها

05 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروههای طرفدار مهاجران آماده می شوند پیش از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرائی درباره مهاجران و پناهجویان صادر کند به یک بسیج عمومی دست بزنند.