آژانس‌های مسافرتی کالیفرنیا: بحث تعليق ويزای ورود به آمریکا به کسب و کار آسيب زده است

09 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آژانس‌های مسافرتی جامعۀ ايرانيان آمريکايی‌ تبار در محلۀ «وست‌وود» لس‌آنجلس می گویند برنامۀ پرزیدنت ترامپ مبنی بر تعليق ويزای شهروندان هفت کشور خاورميانه و شمال آفريقا از جمله ايران به کسب و کارشان آسيب رسانده است. گزارش خبرگزاری رویترز /در این باره /حاوی جزئیاتی بیشتر است.