آیا دفاع مقام های دولتی از فرمان اجرایی ترامپ درباره لغو ویزا موثر است؟

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنی چند از مجریان قانون مهاجرت دولت آمریکا از فرمان اخیر ریاست جمهوری، دونالد ترامپ برای محدود شدن سفر اتباع هفت کشور به آمریکا دفاع کرده اند. اما بیل گالو گزارشگر صدای آمریکا می گوید حرکت این مجریان قانون انتقاد و شکایات متعددی را در پی داشته است.