آمریکا کمک به کشورهایی که مانع مهاجرت غیرقانونی نمی شوند را کاهش می دهد

24 می 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری آمریکا خواهان تغییرات اساسی در کمکهای ایالات متحده به کشورهائی شده است که بنظر او به اندازه کافی در جلوگیری از سیل مهاجران غیرقانونی به این کشور کمک نمی کنند.