چرا پرزیدنت ترامپ با خانواده قربانیان مجرمان مهاجر غیرقانونی دیدار کرد

02 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پرزیدنت ترامپ قول داده است بحران مهاجرت در آمریکا را برای همیشه برطرف کند. پرزیدنت ترامپ این وعده را در جمع شماری از خانواده هایی مطرح کرد که عزیزانشان را توسط مهاجران مجرمی از دست داده اند که بطور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مهدی آرمی