رئیس جمهوری در قامت یک رهبر بعد از فاجعه ملی در آمریکا

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، در هر دوره ریاست جمهوری زمانی فرا می رسد که روسای جمهوری باید نقش رهبری آرامش دهنده را ایفا کنند، رهبری که می خواهد کشور را، برای واکنش به یک فاجعه ملی متحد و یکپارچه کند.