گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با ترامپ؛ چرا رئیس جمهوری آمریکا مخالف رزمایش خارجی است

22 خرداد 1397