شرکت پرزیدنت ترامپ در اجلاس سران هفت قدرت صنعتی

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پرزیدنت ترامپ در آستانه سفر به سنگاپور، در اجلاس سران هفت قدرت صنعتی شرکت کرد که در کانادا برگزار شده است و موازنه منفی در تجارت آمریکا با کشورهای اروپائی، مهم ترین موضوع در دستور کار آن است.