پرزیدنت ترامپ: حملات شیمیایی حکومت سوریه خط قرمزهای زیادی را رد کرده است

16 فروردین 1396