سیاست خارجی دونالد ترامپ از وعده های انتخاباتی تا اجرا به عنوان رئیس جمهوری

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ وعده داده بود سیاست خارجی کشور را تغییر دهد. از جمله آنها، یافتن زمینه مشترک با روسیه رویکرد محکم تر در قبال چین و ایران و حمایت قوی تر از اسراییل بود. گزارش شهلا آراسته