اشاره پرزیدنت ترامپ به کشتن قاسم سلیمانی در سخنرانی خداحافظی

01 بهمن 1399