پرزیدنت ترامپ در داووس: روزهای حساب پس ندادن سرمایه‌گذاران در آمریکا به پایان رسید

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار در ۱۸ سال اخیر، رئیس جمهوری آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور یافت و سخنرانی کرد.