ترفند یک گروه برای جلب نظرها به وضع آوارگان با اجاره خانه کودکی پرزیدنت ترامپ

27 شهریور 1396