تظاهرات آرام در شارلوتزویل در محکومیت خشونت‌ها: «ما باید غلبه کنیم»

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا، شهر شارلوتزویل ایالت ویرجینیا، بار دیگر صحنه تظاهراتی مرتبط با خشونت های ناشی از برخورد های نژادی بود ما این بار نشانه ای از خشونت دیده نمیشد. گزارش فرهاد پولادی