موفقیت ترامپ برای حفظ هزار فرصت شغلی در آمریکا پیش از ورود به کاخ سفید

12 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا طی هفته گذشته موفق شد پیش از ورود به کاخ سفید از خروج یک هزار فرصت شغلی کارگران آمریکایی به دیگر کشورها جلوگیری کند.