پیامد تنش بین ترامپ و رسانه های آمریکایی در دیگر کشورها

13 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جدال پرزیدنت ترامپ و بعضی رسانه ها عمده در آمریکا پیامدهای گسترده ای نیز از دیدگاه آزادی مطبوعات در خارج از آمریکا داشته است.