مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای لغو فرمان پرزیدنت ترامپ مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری

08 اسفند 1397