ترامپ در سفر چین به دنبال ایجاد موازنه بازرگانی میان واشنگتن و پکن است

13 آبان 1396