حمایت کاخ سفید از اعتراض مسالمت آمیز مردم در ایران

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، گزارشهای حاکی از تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در ایران علیه فساد و سیاست های منجر به دشواری های اقتصادی، با واکنش های توام با تقبیح و انتقاد در بالاترین سطوح مقامات آمریکائی از رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران همراه شده است.