راه سخت ترامپ برای جایگزین کردن طرح بیمه اوباما به‌رغم اکثریت جمهوریخواه در کنگره

05 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به رغم اکثریت جمهوریخواهان در قوای مقننه و مجریه آمریکا؛ جمهوریخواهان نبرد سختی برای عملی کردن یکی از وعده های انتخاباتی خود دارد.