پرزیدنت ترامپ: تروریسم بزرگترین تهدید جهانی علیه آزادهای مذهبی است

11 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جمعی از اونجلیک ها موسوم به مسیحیان انجیلی، در شهر واشنگتن، تروریسم را بزرگترین تهدید جهانی علیه آزادهای مذهبی توصیف کرد.