راهبرد آمریکا در افغانستان | ترامپ: منافع ما در افغانستان و پاکستان از بین بردن تروریست‌هاست

31 مرداد 1396