راهبرد آمریکا در افغانستان | ترامپ: دیگر از ارتش برای ساخت دموکراسی در دیگر کشورها استفاده نمی‌کنیم

31 مرداد 1396