پرزیدنت ترامپ: پس از پیروزی من در انتخابات، رهبر رژیم ایران خواستار توافق جدید خواهد شد

05 آبان 1399