ترامپ: از برجام خارج می شویم و سخت ترین تحریمهای اقتصادی علیه ایران را باز می گردانیم

19 اردیبهشت 1397