رئیس جمهوری آمریکا: از برجام خارج می شویم اما با متحدان برای یک چاره بهتر همکاری می کنیم

19 اردیبهشت 1397