نگاهی به سخنرانی پرزیدنت ترامپ در هفتاد و پنجمین نشست سالانه سازمان ملل متحد؛ اشاره به ایران

01 مهر 1399