پرزیدنت ترامپ: واکسن درحال تهیه آسترازنکا به مرحله سوم آزمایش بالینی رسید

11 شهریور 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.