چالش‌های پیش‌روی پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۸: انتخابات میاندوره‌ای نوامبر

22 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۲۰۱۸، سال چالش ها و فرصت ها در داخل و خارج از آمریکا برای پرزیدنت ترامپ است. انتخابات میان دوره ای کنگره که حدود یازده ماه دیگر برگزار می شود، چهره واضح تری از چالش ها و فرصت ها را عرضه خواهد کرد.