اعتصاب رانندگان کامیون در برخی از مناطق ایران همچنان ادامه دارد

22 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران، که از اول مهرماه برای بار سوم در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات آنها شروع شده است، در برخی از نقاط همچنان ادامه دارد. تعدادی از رانندگان کامیون در کلیپی ویدیویی از مشکلات معیشتی و دلایل اعتصاب سراسری خود میگویند.