ترکيه مسير عبور کاميون های تجاری اش را از سوريه تغيير داد

26 دی 1390
بشنوید
ترکيه مسير عبور کاميون های تجاری اش را از سوريه تغيير داد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.