ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس جدید خرداد آغاز به کار می کند. درباره ترکیب مجلس جدید چه فکر می کنید؟ آیا مجلس جدید به توسعه دموکراسی در ایران کمک خواهد کرد؟