ترک تحصیل دانش آموزان در ایران

12 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران می گوید که 39هزار دانش آموز ترک تحصیلی در مقطع ابتدایی شناسایی شده اند. هم اکنون دانش آموزان ابتدایی نیمی از 12 میلیون و 500 هزار دانش آموزان ایرانی را تشکیل می دهند. گزارشی از کوروش صحتی.