طرح مجلس برای کاهش صادرات نفت ایران

17 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متن کامل طرح کاهش صادرات نفت را منتشر شد. در حالی که از این طرح به عنوان پاسخی به تشدید تحریم ها از سوی غرب یاد شده است، احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت و گو با وفا آذربهاری این اقدام را اقدامی سیاسی خواند که بر قیمت جهانی نفت تاثیری ندارد، هر چند هزینه آن را جمعیت فقير ایران می پردازد.