طرح مجلس ایران برای واگذاری گذرگاه بین المللی اینترنت به نیروهای مسلح

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوایل آبان ماه امسال مجلس ایران طرحی ارائه کرد که بر اساس آن گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح واگذار شود.