طرح دادن خسارت به گروگان های آمريکايی در کنگره آمريکا

30 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی و دوسال از تاریخ گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران میگذرد. این گروگانها که در ایران ۴۴۴ روز در اسارت بسر بردند اکنون سنی از آنها گذشته است و بعضی از آنها دیگر در قید حیات نیستند. آنها هرگز بابت دوران اسارت خود غرامتی دریافت نکردند، زیرا توافق الجزیره میان دولت جیمی کارتر رییس جمهوری وقت آمریکا و ایران طرح هرگونه دعوی قانونی در دادگاه را برای دریافت خسارت از جانب آنها مسدود کرد. ولی اکنون قانون گذاران آمریکا پیشنهادی را برای پرداخت خسارت به این گروگانها آماده طرح در سنا میکنند. شهلا آراسته خبرنگار کنگره شبکه خبری فارسی صدای آمریکا گفتگویی با سناتور جانی آیزاکسون یکی از دوحامی این طرح انجام داده است.