طرح استیضاح وزیر کشور بخاطر سیل های اخیر

23 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نماینده مجلس از امضای طرح استیضاح وزیر کشور بخاطر کوتاهی دولت در قبال سیل در استانهای شمالی خبر داده است. هرچند استیضاح مصطفی محمد نجار آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به احتمال زیاد صورت نمی گیرد اما در ماه های گذشته عملکرد دولت در قبال زلزله آذربایجان و سیل در استان های شمالی ایران، بردامنه انتقادها افزوده است. گزارش از آرش سیگارچی.