طرح ارزی مجلس با گرانی دلار همراه شد

07 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، از طرح جدیدی برای کنترل بازار ارز خبر می دهد ؛ برخی از گزارش ها این طرح را ، تکرار سیاست های اجرا شده و در حال اجرا ارزیابی کردند ، که نکته جدیدی در آن مشاهده نمی شود . گزارش از وفا آذربهاری