طرح انتقال پایتخت سیاسی ايران

24 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، می گوید جز محمد باقر قالیباف، بیست نفر دیگر برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح هستند که شورای شهر آینده باید در این باره تصمیم بگیرد. در همین حال رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران در کمیسیون شوراها خبر داده است. امیر خجسته گفته است براساس این طرح شورای عالی انتقال پایتخت به منظور بررسی، جمع بندی و اظهارنظر در خصوص تراکم زدایی از تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری تشکیل خواهد شد. پیش از این نیز طرح انتقال پایتخت از تهران مطرح شده بود که به دلیل هزینه پیگری نشد. گزارش از مسعود سفیری.