تردید مقام های وزارت نفت درباره کاهش صادرات

19 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها یک روز بعد از تایید کاهش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران، مقامهای وزارت نفت این خبر را تکذیب کردند. پس از حضور وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام شد فروش نفت ایران چهل درصد کاهش داشته و این کاهش بیشتر هم خواهد شد. اما سخنگوی وزارت نفت این خبر را تکذیب و بار دیگر ادعا کرد جمهوری اسلامی به مقابله با تحریم ها ادامه خواهد داد. گزارش از آرش سیگارچی.