تردد کشتی حامل اسلحه به کره شمالی در کانال پاناما

30 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تردد کشتی حامل قطعات اسلحه متعلق به کره شمالی، در کانال پاناما، پرسش های بسیاری را در پی آورد. کوبا ادعای مالکیت این کشتی را کرده و می گوید قطعات فرسوده تسلیحاتی را برای تعمیر به کره شمالی می فرستاده است. اما لوئیز رامیرز، گزارشگر ویژه صدای آمریکا در پنتاگون، می گوید کشف این محموله، توجه تحلیلگران مسائل اطلاعاتی را به خود جلب کرده است.