تربيت فيلمساز در دانشگاه های کاليفرنيا

04 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هالیوود در ايالت کالیفرنیای آمريکا مرکز فیلم جهان است و بسياری از فیلمسازان مشتاق به امید ورود به صنعت فیلم به این شهر می روند. دانشگاه های این منطقه دانشجویانی را که می خواهند کارگردان یا تهیه کننده فیلم شوند جذب کرده اند.