تلاش یک پناهجوی کرد سوری برای تحقق آرزوی درهای باز برای پناهجویان

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از کشورهای جهان، در انتظار فرمان مهاجرتی جدید پرزیدنت ترامپ هستند که گفته می شود در این هفته صادر و منتشر خواهد شد. در همین حال تجربۀ شخصی و اندوهبار يک پناهندۀ کرد سوری او را به تلاش برای پیشبرد سياست موسوم به در های باز برای پناهجویان در سطحی جهان جهانی سوق داده است.