وزارت خارجه آمریکا: درپی فرمان اجرایی ترامپ کمتر از ۶۰ هزار ویزا باطل شد

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

به گفته وزارت خارجه آمریکا کمتر از ۶۰ هزار ویزا از زمان صدور فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ در هفته گذشته لغو شده است. بر اساس این فرمان ویزاهای مهاجرت به آمریکا برای ۱۲۰ روز به حالت تعلیق در می آید و سفر از ۷ کشور اسلامی به آمریکا ممنوع است.